Primastránky

Primastránky

Transportní služba


Transportní služba spočívá v přepravě zásilky zákazníka se speciální ochranou z místa odeslání do místa určení nebo v poskytování ochrany při přepravě zásilky doručované pověřeným zaměstnancem zákazníka (peněžním poslem).

Zaměstnanci společnosti CMS nemanipulují (nepřebírají a nepředávají) s volně uloženými finančními hotovostmi. Přebírají a přepravují pouze zapečetěné (zaplombované) zásilky. K tomuto účelu jsme schopni poskytnout i přepravní obaly jednorázového použití (igelitové) nebo vícenásobného použití (koženkové) s bezpečnostní zástrčí (plombou).