Primastránky

Primastránky

Strážní služba

Strážní a ochranná služba je zaměřena zejména na plnění následujících úkolů :

 • kontrola vstupu osob do objektu a jejich evidence,
 • kontrola vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidence,
 • kontrola oprávněnosti vstupu do prostorů chráněných EZS, kamerovým systémem a kvalifikovaný zásah v případě signálu narušení,
 • informační služba a ohlašování návštěv,
 • zabezpečení režimu výdeje klíčů,
 • přejímka zásilek v mimopracovní době,
 • kontrola dodržování protipožárních opatření a zajištění ohlašovny požárů,
 • periodické hlídkování zaměřené na vizuální kontrolu neporušenosti perimetru objektu a výskyt závadových osob v jeho těsné blízkosti,
 • ochrana zaměstnanců před nežádoucími osobami,
 • kontrola neporušenosti inženýrských sítí,
 • kontrola a případná obsluha technologických celků (výtah, topení, vzduchotechnika a jiné).
 • adekvátní reakce a zásah v případě havárie inženýrských sítí a živelní pohromy (požár, voda a pod.),
 • obsluha elektronických zabezpečovacích systémů,
 • zásah v mimořádných případech k ochraně zdraví a majetku zákazníka,
 • včasné a kvalifikované zajištění místa případného trestného činu do příchodu policie,
 • ostraha majetku složeného v místech podle evakuačního plánu a další úkoly podle dohody.

S ohledem na požadavky zákazníka mohou zaměstnanci CMS poskytnout i nadstandardní služby, které mohou být :

 • vybudování kontrolního obchůzkového systému (KOS) pro sledování pochůzek personálu bezpečnostní služby,
 • operativní posílení bezpečnostní služby v případě napadení objektu, požáru či jiné živelní pohromy, k ochraně majetku včetně pořádkové služby při plnění úkolů evakuačního plánu zásahovou jednotkou CMS,
 • individuální osobní ochrana,
 • ostraha majetku v náhlých mimořádných případech,
 • vyprošťování osob z výtahů a pod.