Primastránky

Primastránky

PCO

 

Pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) slouží k monitorování signálů ze systémů EZS a EPS. Podstata spočívá v napojení výstupu těchto bezpečnostních systémů na komunikační jednotku, která přenese signál o změně stavu střeženého objektu na vzdálený PCO. Přenos signálů je možný realizovat několika způsoby:

 • po jednotné telefonní síti tj. telefonní lince,
 • po GSM síti tj. využitím některého operátora dostupného v dané oblasti,
 • radiovým vysílačem na nám pro tento účel vyhrazené frekvenci, (pokud se objekt nachází v jejím dosahu).

Přenesený signál ze střeženého objektu je přenášen na PCO, kde je zpracován pomocí speciálního software, který umožňuje obsluze dokonale se orientovat ve stavu střeženého objektu. Vyškolená obsluha PCO na základě došlého signálu ze střeženého objektu vyhodnotí situaci a v souladu se smluvně dohodnutými podmínkami předá konkrétní pokyny zásahové jednotce, která provede kontrolu daného objektu a popřípadě ve spolupráci s obsluhou PCO informuje oprávněnou osobu zákazníka, Policii ČR, zdravotní záchrannou službu apod. Možnosti využití pultu centralizované ochrany:

 • kontrola pohybu osob (zaměstnanců) ve střeženém objektu na základě přenášených zpráv o odemykání a zamykání objektu včetně pořadového čísla použitého kódu,
 • hlídání uzamčení objektu (v dohodnutém čase PCO kontroluje elektronické zakódování objektu případně upozorní obsluhu a následně zákazníka na případné opomenutí uzamčení objektu, pokud není zákazník zastižen je provedena následná kontrola objektu),
 • pravidelné zasílání výpisu došlých událostí na PCO ( či na vyžádání ),
 • při přenosu signálu systémem GSM možnost obousměrné komunikace, tj. možnost dálkového ovládání až 4 elektricky ovládaných zařízení v objektu (např. topení, světla, závlahy) příkazem monitorovací centrále nebo z vlastního mobilního telefonu,
 • konkrétní podklady a informace pro zákazníka o zajištění bezpečnosti objektu (veškeré informace jsou archivovány po několik let),
 • v případě radiového přenosu okamžitá informace o možné ztrátě spojení se střeženým objektem, bez vlivu na stav telefonní sítě,
 • snadné a rychlé přivolání pomoci (např. tělesně postiženým, starším osobám v tísni, při přepadení objektu) pomocí bezdrátového tlačítka „tíseň“ o velikosti krabičky od zápalek,
 • propojení zabezpečovacího systému např. s kamerovým systémem a požárním systémem a následné monitorování těchto systémů pomocí PCO.

! AKČNÍ CENOVÉ BALÍČKY - MONTÁŽ + NAPOJENÍ NA PCO !