Primastránky

Primastránky

Obsluha šaten a úschoven

Služba  je  zaměřena  zejména  na  plnění  úkolů  v  šatnách  a  úschovnách při konání kulturních,  společenských,  interních  a reprezentativních akcí.

 

Standartní poskytování služby obsahuje:

 

  • služba je poskytována ve společenském oděvu (s doplňky dle přání klienta),
  • příjem a výdej šatstva a ochrana před jeho odcizením,
  • úschova mobilních telefonů a příručních počítačů a ochrana před jejich odcizením a zneužitím,
  • úschova kamer a fotoaparátů, nebo jiné záznamové techniky a ochrana před jejich odcizením a zneužitím.

 

 

Přesný rozsah poskytované služby a pracovních činností bezpečnostních pracovníků je dohodnut na základě individuálních potřeb klienta.