Primastránky

Primastránky

Mobilní kontrolní hlídka

Hlavním smyslem mobilní kontroly „Patrolace“ je cíleně minimalizovat rizika, chránit životy, zdraví a majetek osob. Může být doplňkem fyzické ostrahy, nebo technického zabezpečení vedoucím k zefektivnění kontroly rozsáhlých komplexů, a je využitelná pro objekty menšího rozsahu, nestřežené fyzicky. Hlavní činnosti mobilní kontrolní hlídky:

  • kontrola režimových opatření v objektu,
  • kontrola pohybu osob v areálu,
  • kontrola uzamčení a nenarušení objektu,
  • protipožární hlídka,
  • zajištění průjezdnosti areálu,
  • na přání zákazníka odemykání a uzamykání objektu.

Kontrola této činnosti je prováděna za pomoci elektronických kontrolních systémů FLEXIS, PES apod. Na klíčových místech v objektu předem dohodnutých se zákazníkem jsou umístěny elektronické kontrolní body a pomocí výše uvedených systémů lze zpracovávat a archivovat informace o časové posloupnosti a úplnosti provedených kontrol v objektu. V běžné praxi je mobilní patrolovací hlídka neocenitelná v areálech závodů zpravidla v nočních hodinách a mimopracovních dnech, kde je prováděna běžná fyzická ostraha jedním zaměstnancem, který je zvláště v této době při obchůzkové činnosti vystavován neúměrnému riziku.