Primastránky

Primastránky

Bezpečnostní dispečink

Bezpečnostní  dispečink  je  standartní  činností  při poskytování komerčních bezpečnostních služeb.  Jeho  pracovní  činnost  je  po  celých  24 hodin  denně  bez přerušení.   Dispečink  slouží   jako   informační  místo  klientům  o  stavu  jejich  objektů a poskytovaných službách v nich. V případě vyžádání zajistí individuální pomoc pro klienty, kteří si zajistili asistenční službu naší společnosti. Dále zajišťuje operativní řešení situací na objektech, dle nastalé situace. Slouží jako centrální pracoviště pro nahlášení zahájení, průběhu a ukončení služby (směny) pro naše pracovníky.

 

Přesný rozsah poskytované služby a pracovních činností bezpečnostních pracovníků je dohodnut na základě individuálních potřeb klienta.