Primastránky

Primastránky

Bezpečnostní analýzy

Bezpečnostní analýzy jsou zpracovávány na základě bezpečnostního průzkumu a jejich cílem je posoudit stávající prvky ochrany objektu (zabezpečení objektu režimovými opatřeními, mechanickými a technickými prvky ochrany případně fyzickou ochranou) a navrhnout zdokonalení těchto prvků ke zvýšení bezpečnostních standardů objektu.